Internetowy Serwis Fletniowy
Współczesne badania archeologiczne potwierdzają występowanie w Polsce fletni Pana instrumentu związanego z kulturą łużycką i pochodzącego z przełomu epoki brązu i żelaza /ok. 1000-700 p.n.e./.

W Przeczycach koło Siewierza znaleziono grób szmana pochodzący z kultury łużyckiej a dokładniej z V okresu epoki brązu i początkowej fazy okresu halsztackiego tj. pomiędzy 800 a 550 r. p.n.e. W grobie tym znaleziono multanki wykonane z kości i składające się z dziewięciu rurek.Szczątki multanek znajdują się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Dawniej w Polsce fletnia występowała pod nazwą multanki od gór Multanów jak sugeruje O. Kolberg. Potwierdza to "Słownik etymologiczny jęz. polskiego" - Aleksandra Brücknera:


Multany zwane też Muntenią to historyczna kraina w Rumunii stanowiąca wschodnią część Wołoszczyzny leży między Dunajem i Karpatami. Historyczną stolicą Muntenii jest Târgovişte, a najważniejszym miastem multańskim – Bukareszt. Zatem uznać możemy , że nazwa multanki jest pochodzenia wołoskiego. Wołosi przybyli na południowe ziemie polskie w drugiej połowie XIV wieku. Z pewnością także przynieśli ze sobą na nasze tereny fletnie, nie mniej jednak jak już wiemy z badań archeologicznych fletnia już tu była znana od dwóch tysięcy lat. Tak więc to nie Wołosi jako pierwsi dali nam fletnię a jedynie nazwę multanki.

Multanki to także dialektyczna forma występujących na Morawach moldanek, czyli ludowego instrumentu pasterskiego składającego sie z szeregu równolegle złączonych piszczełek, różnej długości.

W Polsce fletnia Pana to instrument szczególnie popularny w okresie renesansu /XV-XVI w./ kiedy to wskrzeszano tradycje antyczne do których z pewnością można zaliczyć fletnię Pana. Na ślad multanek na Żywiecczyźnie natrafił niedawno zmarły muzykolog i folklorysta Józef Mikś.  We współczesnym instrumentarium góralskim instrument ten już nie istnieje i nie jest nawet pamiętany przez najstarszych ludowych muzyków, choć w spisanych poniżej góralskich kolędach wielokrotnie się o multankach wspomina.


Rekonstrukcje tradycyjnych polskich multanek wykonanych przez Marka Teśluka:


ArcydzięgielBez dziki


Rdestowiec


Bodaj największym współczesnym polskim artystą nawiązującym w swej twórczości do prasłowiańskich multanek jest Maciej Rychły z zespołu Kwartet Jorgi. Buduje on swoje instrumenty własnoręcznie z roślin, które pewnie w dawnych czasach stanowiły materiał na multanki czyli arcydzięgla, rdestu czy bzu czarnego. Próby przywrócenia  tego instrumentu folklorowi góralskiemu podejmuje też żywiecki muzyk-folklorysta Jacenty Ignatowicz.

Literackimi dowodami na istnienie fletni w kulturze polskiej są utwory poetów staropolskich i góralskich twórców kolęd, których fragmenty wymienione są poniżej.Poezja staropolska


Miło patrząc na łąki, kiedy się odzieją,
Miło patrząc na zdroje, kiedy wodę leją;
Dobra lecie śmietana, dobra szołdra zimie,
Kiedy uschnie na wietrze abo w gęstym dymie;
Dobry wieniec bluszczowy - nad wszytko multanki,
Kiedy grasz, Węda, w lesie, zabywając Hanki.

 

Jan Kochanowski /1530-84/ "Do Wędy" 

*****

„...I Gawiński w pastusze wdzięcznie dmiąc multanki  

Chwalebny spór z dawnymi wiedli o sielanki...”

 

Franciszek Ksawery Dmochowski /1762-1808/

  „Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach”"...Jako zawsze wieńce mu z głowy pospadały,

Dzban tylko i multanki przy stronie wisiały...”  

 

Szymon Szymonowic /1554-1629/ „ Sielanki” . Sielanka trzecia- Silenus„... Niech się las nigdy ogniem nie wyzłaca,

I kolędnymi nie brzęczy multanki...”

 

Juliusz Słowacki /1809-49/ „Król Duch”

Pieśń religijna z XIX w. śpiewana czasie rezurekcyjnej procesji na szczycie góry Łysiec i w innych kościołach kielecczyzny:

 

„Obok klasztoru są trzy groby – Jezusa, Matki Boskiej i Jana Chrzciciela. Na grobie Chrystusa „świece goreją”, przed grobem Bogurodzicy „multanki grają”, a przed „świętym Janem róża wykwita” ( w innej wersji to na mogile Jana gra muzyka, zaś kwiat wyrasta z grobu Maryi ).

 

Oskar Kolberg „Lud”, tom XIX Kieleckie, s. 183-184


Kolędy, szopki, pastorałki bożonarodzeniowe:
„... Bier Kuba trybula, nastroj hudbu trubować,

Maciek muldanki, a ja pistrałki rychtować ...”

 

 Fragment tekstu XVIII wiecznej "Szopki żywieckiej" opublikowanej przez badacza Żywiecczyzny S. Szczotkę w czasopiśmie "Gronie" r.1: 1938, nr 4 s.473-502

         

***

 

„ ...Jedni multanki, drudzy na lirze

Lubo na skrzypkach, na dutkach szczerze

Zagrajcież maluchnemu, ...”


***

 

„ ...Upadłszy wszyscy pod nogi Boga,

Kuba dobywa swojego roga,

A drudzy śpiewali, na multankach grali,

Razem tańczyli, Dziecię cieszyli.”


„...Teraz Ci zagramy

Na czem tylko mamy,

na skrzypkach i na dutkach,

Także i na multankach.

 

Graj ty Wojtal w dudy,

Boćżeś bardzo chudy.

A ty Grzelo w skrzypeczki,

Ty Kuba w multaneczki." 

 

 

                     ***

                

„...Niech ci pastuszkowie śpiesznie przybywają

i na multaneczkach wdzięcznie przygrywają.”
"...Wojtalu, ty weź skrzypeczki, ty Wachu za multaneczki:

Ucieszcie dzieciątko."


"...Wół osioł, wół osioł przed Nim klękali,

Bo swego, bo swego Pana poznali.

Beczący, ryczący Panu śpiewali,

Pasterze, pasterze w multanki grali..."


   ___________________________________________________________________

       

O multankach pisali:

  • Alojzy Kopoczek "Instrumenty muzyczne Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Aerofony proste i ich repertuar." Beskidzka Oficyna Wydawnicza. Bielsko-Biała 1984
  • A. Szulcówna "Muzykowanie w Polsce renesansowej" Poznań 1959
  • B. Szydłowska-Ceglowa "Staropolskie nazewnictwo instrumentów muzycznych" Wrocław 1977

Kolędy i pastorałki pochodzą z:

  • "Kolędy i Pastorałki ze zbiorów Józefa Hulki"  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 1990
  • "Zwyczaje o obrzędy Noworoczne" /materiały zebrane przez Jana Gąsiorka/ Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
  • "Gore gwiazda Jezusowi - Pastorałki" zebrał Józef Bartusiak. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 1993