Internetowy Serwis FletniowyWszyscy wiemy jak nieoceniona jest wymiana informacji i doświadczeń. Miłośnicy fletni Pana mogą wymieniać się informacjami w niżej wymienionych grupach dyskusyjnych. Bez logowania można czytać wszystkie listy, a po zalogowaniu możesz dodatkowo wysyłać własne listy, mieć dostęp do zdjęć, muzyki i innych ciekawostek.Fletnia Pana Forum - polskie forum miłosnikow fletni liczące ponad dwustu użytkowników

Panflute World - licząca 289 osób, język angielski

Panflute Forum - wielojęzyczna grupa - języki angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski

Panflute-page - 120 osób zarejestrowanych, język angielski i czasami niemiecki